پوشش های محافظتی جنوب (پلی گام)

درزگیر

درزگیر پلی‌یورتان دو جزئی POLYSEAL-PU2000

درزگیر بر پایه رزین پلی‌یورتان دوجزئی تیکسوتروپ بوده و در ساختار آن هیچگونه حلالی به کار نرفته است. این درزگیر جهت استفاده در سطوح افقی، عمودی و سقفی مناسب میباشد.

ماستیک کرک سیل بیتومن رابر گرم اجرا POLYFLEX – HM1000

ماستیک درزگیر تک‌جزئی و گرم اجرا بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمرها است که جهت درزگیری درزهای حرکتی و اجرایی و ترمیم ترک‌های سطحی بتن و آسفالت به کار می‌رود. این ماستیک دارای تاییدیه آب آشامیدنی می‌باشد.

درزگیر پلی یورتان دو جزئی POLYSEAL – PU2371

درزگیر بر پایه رزین پلی یورتان دوجزیی بوده و در ساختار آن هیچ گونه حلالی به کار نرفته است. این محصول بدلیل ویسکوزیته ی پایین، گزینه ی مناسبی جهت پرکردن و آب بندی درزهای افقی و همچنین بعنوان پوشش آب بند کننده و محافظتی بر روی سطح بتن و … می باشد.