پوشش های محافظتی جنوب (پلی گام)

افزودنیهای بتن

افزودنی آب بند کننده کریستال شونده با خواص روان کنندگی و آب گریزی بتن BETOCRETE–C21

افزودنی مایع غیرآلی است که با عمل تشکیل کریستال، بتن را به طور دائمی آب‌بند می‌نماید. این افزودنی آب‌بند از نوع سوم کریستال شونده‌ها بوده و به صورت توام دارای خواص توام روان‌کنندگی و آب گریزی نیز می‌باشد.

افزودنی حباب ساز بتن REMI – AIR

افزودنی حباب ساز بتن است که برای تمام بتن های کلاس XF1 تا XF2 بر اساس آیین نامه EN 206 در شرایط یخبندان و قرارگیری در معرض سیکل یخ / ذوب و نمک های یخ زدایی مناسب می‌باشد.

افزودنی فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی دیرگیرکننده REMICRETE–G650

افزودنی فوق روان کننده با کارایی بالا و کاهنده آب قوی می‌باشد که برای ساخت بتن بسیار روان با خاصیت حفظ اسلامپ، طراحی شده است. این ماده با ایجاد تعویق در زمان گیرش، باعث حفظ اسلامپ شده و حمل بتن در فواصل طولانی را ممکن می‌سازد.

فوق روان کننده قوی، با عملکرد بالا REMICRETE– SP35

 افزودنی کاهنده آب بسیار قوی با کارایی بالا و مناسب برای بتن ریزی در آب و هوای مختلف بر پایه پلی‌کربوکسیلات می‌باشد. همچنین این محصول حاوی موادی است که روند کسب مقاومت اولیه بتن را تسریع می‌نماید.

افزودنی فوق روان کننده، کاهنده آب قوی و دیرگیر کننده BETOCRETE–G3000

 افزودنی مایع فوق روان کننده قوی با خاصیت دیرکنندگی و بر پایه پلیمرهای سنتتیک می باشد. این افزودنی به گونه ای طراحی شده است که مناسب تولید بتن با کیفیت بالا در آب و هوای معتدل و گرم با کارایی خوب، افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن توأم با خاصیت دیرگیری بتن جهت امکان انتقال بتن به فواصل طولانی و نیز قابلیت استفاده از مواد پوزولانی مانند میکروسیلیس ، خاکستر بادی و سرباره کوره آهن گدازی در بتن باشد.

ماده افزودنی زودگیر کننده و کاهنده آب بتن BETOCRETE–E100

افزودنی مایع زودگیر کننده و کاهنده آب بتن و فاقد کلراید می‌باشد که خواص فیزیکی و مکانیکی بتن را چه در حالت خمیری و چه پس از خشک شدن آن با تسریع در زمان گیرش و همزمان کاهش مقدار آب مخلوط، بهبود می‌بخشد. BETOCRETE–E100 شامل موادی است که ضمن تسریع در گیرش اولیه و نهایی، مقاومت اولیه بتن را افزایش می‌دهد.

افزودنی آب بندکننده کریستال شونده با خواص فوق روان کنندگی و دیرگیری بتن BETOCRETE–C18

افزودنی مایع آب‌بند کننده کریستال شونده است که در واکنش با آهک آزاد موجود در بتن تازه، نانوکریستال‌هایی تشکیل می‌دهد که منافذ و مجاری مویین داخل مقطع بتن را مسدود نموده، در نتیجه جسم بتن از درون آب‌بند می‌شود.

افزودنی آب بندکننده کریستال شونده BETOCRETE –C16

افزودنی مایع غیرآلی است که با مکانیسم عمل تشکیل کریستال، بتن را به طور دائمی آب‌بند می‌نماید. این افزودنی در واکنش با آهک آزاد موجود در بتن تازه، نانوکریستال‌هایی تشکیل می‌دهد که منافذ و مجاری مویین داخل مقطع بتن را مسدود نموده و در نتیجه جسم بتن از درون آب‌بند می‌شود.