پوشش های محافظتی جنوب (پلی گام)

نوارهای ضدخوردگی

سیستم پوشش پایل های دریایی MarineProtect

Marine protect سیستم محافظت از خوردگی و فرسایش آب و هوایی پایل ها و لوله ها در نواحی پاشش است که در محیطهای شدیدا خورنده که سایر سیستم های رنگ و پوشش رایج دچار مشکل می شوند، کارآیی بسیار مناسبی دارند.این سیستم مشتمل بر سه بخش پرایمر و نوار پترولاتیوم و غلاف پلی اتیلنی می باشد.

سیستم پوششی نوار انقباضی حرارتی DEKOTEC-HTS

سیستم ضدخوردگی گرم اجرا بر پایه پلی اتیلن جهت پوشش سرجوش ها و اتصالات و تعمیرات پوشش ۳PLE می باشد که در گریدهای مختلف با قابلیت تحمل دماهای گوناگون عرضه می گردد. این سیستم شامل پرایمر و نوار انقباضی جهت سرجوش ها و اجزا و پچ های تعمیراتی پوشش پلی اتیلن بدنه ی لوله می باشد.

سیستم پوششی نوار سرد بوتیل رابر DENSOLEN

سیستم ضدخوردگی بر پایه پلی اتیلن – بوتیل رابر متشکل از پرایمر و نوار زیرین و رویین در گریدهای دو لایه و سه لایه Co-extruded خود ممزوج می باشد که جهت رپینگ سرد لوله های فلزی در صنایع مختلف از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است.