پوشش های محافظتی جنوب (پلی گام)

ترمیم

ملات ترمیمی، پوشش ضدخوردگی و پرایمر واسط چسبندگیASOCRET–KS/HB

ASOCRET–KS/HB ملات نرم پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر است که بعنوان پرایمر و لایه واسط چسبندگی بین ملات ترمیمی و سطح بتن زمینه و همچنین بعنوان لایه محافظ خوردگی بر روی میلگردهای مسلح کننده بتن به کار میرود.این ملات قابلیت استفاده جهت ترمیم های لایه نازک را نیز دارا می باشد.

ملات ترمیمی سریع سخت شونده ASOCRET–RS

 ASOCRET–RS ملات ترمیمی مناسب جهت کاربرد در سطوح داخلی و خارجی با خاصیت جمع شدگی (SHRINKAGE) بسیار کم می‌باشد. این ملات انعطاف پذیر، خمیری و با دوام از خواص فرایندی خوبی برخوردار بوده و در یک لایه ضخامت ۶ تا ۵۰ میلیمتری قابل اعمال است.

خمیر کاشت میلگرد اپوکسی RB-GROUT

RB-GROUT، خمیر کاشت میلگرد سه جزئی بر پایه اپوکسی پلی‌آمین با گیرش سریع، دوام بالا و قابلیت امتزاج آسان است. این محصول تمام ویژگی‌های مورد نظر استانداردهای ASTM–C881 و ASTM–E1512 را دارا بوده و برای کاشت و همپوشانی میلگردها در سازه‌های بتنی مصرف می‌شود. این محصول فاقد حلال است و پس از پخت کامل، به خوبی به میلگرد و سایر سطوح فلزی و بتنی اطراف خود می‌چسبد.

گروت اپوکسی MB-GROUT

گروت اپوکسی MB-GROUT نوعی ملات ترمیمی و پر کننده سه جزئی اپوکسی پلی‌آمین با گیرش سریع، دوام بالا و قابلیت امتزاج آسان می‌باشد.

ملات ترمیمی و آب بند کننده بتن ASOCRET–IM

 مـلات ترمیمـی آببنـد کننـده پایـه سـیمانی اسـت کـه بـرای ترمیـم تـرک هـا ، نقـاط کرمـو و خرابـی هـای بتـن کـه قـرار اسـت بـر روی آن AQUAFIN-IC اعمـال شـود ، بـه کار گرفتـه مـی شـود. از ایـن محصـول جهـت ماهیچـه کشـی کنـج هـا ، نقـاط اتصـال دیـواره بـه کـف و دیـواره هـای عمـودی بـه یکدیگـر نیـز اسـتفاده مـی شـود.

ملات ترمیمی ریز دانه ASOCRET-BIS-1/6

ملات نرم پایه سیمانی بوده که پس از اختلاط با آب آماده مصرف می باشد و جهت ترمیم در ضخامت تک لایه ۱ تا ۶ میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرد.