پوشش اپوکسی PFPE-2045 MIO

آسـتری محافظتـی یـا لایه زیریـن چندمنظـوره بـا داشـتن خـواص مهمـی چـون مقاومـت آبـی تحـت شـرایط غوطـه وری جزئـی و کامـل و نیـز عـدم تاثیـر بـر مـزه و طعـم آب در تمـاس بـا پوشـش اسـت کـه جهـت محافظـت سـطوح فلـزی و بتنـی و سـازه هـای در تمـاس بـا آب یـا خشـک بسـیار مناسـب اسـت. ایـن محصـول بـا داشـتن قابلیـت سـخت شـدن کامـل، رهـا سـازی کامـل حلال هـا و نیـز عـدم مهاجـرت رنگدانـه هـا از فـاز پوشـش بـه فـاز آبـی هیـچ تاثیـری بـر طعـم، بـو، مـزه و سـاختار آب در تمـاس بـا خـود نداشـته و در نتیجـه بعنـوان زیـر لایه سیسـتم هـای آب شـرب گزینـه ای مناسـب اسـت.

محصول PFEP-2045، پوششی بر پایه رزین اپوکسی پایه حلالی و حاوی پیگمنت ورقه‌ای MIO است که با داشتن مقاومت بالا در برابر نفوذ آب و عوامل خورنده، به منظور محافظت سطوح فلزی و بتنی در برابر خوردگی استفاده می‌شود. این پوشش به دلیل داشتن مقاومت شیمیایی مناسب و چسبندگی بالا به سطوح مختلف، به عنوان لایه آستری و یا میانی در سیستم‌های مختلف ضدخوردگی به کار می‌رود.

مصارف:

به عنوان یکی از لایه‌های سیستم پوششی جهت محافظت:

  • سطوح داخلی و خارجی مخازن آب
  • خطوط لوله و اتصالات
  • صنایع شیمیایی، پالایشگاهی، پتروشیمی‌ و نفت
  • نیروگاه‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب

خواص و مزایا:

  • خاصیت ممانعتی (barrier) عالی در برابر نفوذ رطوبت و مواد خورنده
  • مقاومت بالا در برابر خوردگی
  • مقاومت شیمیایی مناسب
  • چسبندگی بالا به سطوح مختلف
  • عدم تاثیر بر خواص آب

جدول خواص (دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد):

رنگ خاکستری متمایل به بنفش
براقیت مات
تعداد اجزا دو جزئی
نسبت اختلاط وزنی (جزء A به جزء B) 5 به ۱
نسبت اختلاط حجمی (جزء A به جزء B) 3 به ۱
درصد جامد حجمی (مخلوط دو جزء) ۶۵±۵ %
دانسیته (مخلوط دو جزء) g/cm3 1/0 ± ۶۰/۱
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک µm 80 – 60
پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی* kg/m2 24/0 –۲/۰
زمان مجاز مصرف پس از اختلاط اجزا ۲ ساعت
زمان خشک شدن سطحی (ASTM D1640) 3 ساعت
زمان خشک شدن عمقی (ASTM D1640) 8 ساعت
زمان پخت کامل ۷ روز
حلال رقیق کننده تینر اپوکسی T-950
دوره انبارداری ۱۲ ماه (به دور از باد، باران و نور مستقیم خورشید و بازه دمایی ۵+ تا ۴۰+ درجه‌ سانتی‌گراد)
بسته‌بندی جزء رزین (A): kg 15

جزء هاردنر (B): kg 3

* در مقدار پوشش تئوری با ضخامت پیشنهادی، میزان پرت در نظر گرفته نشده است.

دستورالعمل مصرف:

آماده سازی سطح:

سطح باید کاملا تمیز و عاری از هرگونه آلودگی نظیر چربی، گرد و غبار، زنگ‌زدگی و بقایای رنگ‌های قبلی باشد. در صورت اجرا بر روی سطوح فلزی، سطح باید به روش بلاست تا درجه نزدیک به سفید (Sa21/2) و حصول پروفایل ۱۰۰ – ۵۰ میکرون آماده‌سازی شود. سپس از هوای خشک و تمیز عاری از روغن جهت برطرف نمودن ذرات گرد و غبار ناشی از بلاست استفاده گردد. در صورت محدود بودن سطح، می‌توان از روش‌های مکانیکی نظیر سایش برای آماده‌سازی آن استفاده نمود. در این حالت نیز سطح باید تا درجه ST3 آماده‌سازی گردد. در حین و پس از آماده‌سازی و همچنین در زمان اجرای پوشش، دمای سطح باید حداقل ۳+ درجه سانتی‌گراد بالاتر از نقطه شبنم باشد. رطوبت بالا ممکن است بر چسبندگی پوشش به سطح، تاثیر منفی ایجاد نماید. حداکثر رطوبت مجاز محیط ۸۵% است. در شرایطی ممکن است پیش‌گرم نمودن سطح موردنیاز باشد. سطح باید حداکثر ۴ ساعت پس از آماده‌سازی، پوشش داده شود. در غیراین صورت باید عملیات آماده‌سازی تجدید شود.

توصیه می‌شود در صورتی که میزان نمک سطح بیش از حد مجاز است، قبل از عمل بلاست و نیز پس از آن سطح شستشو داده شود. پس از شستشوی سطح، دوباره عمل بلاست تکرار گردد. این مراحل تا رسیدن میزان نمک موجود بر روی سطح، به بازه قابل قبول ادامه یابد.

اعمال پوشش:

پیش از اعمال، جزء A توسط همزن مناسب تا رسیدن به مخلوط کاملا همگن با رنگ یکنواخت مخلوط گردد. جهت اعمال، جزء هاردنر (B) به جزء رزین (A) افزوده شده و با استفاده از میکسر مناسب تا زمان رسیدن به مخلوط کاملا همگن و یکنواخت همزده شود. در صورت نیاز می‌توان جهت رقیق نمودن رنگ از تینر اپوکسی T-950 استفاده نمود. برای این منظور، تینر باید به تدریج به مخلوط دو جزء اضافه شده و همزده شود تا ترکیب یکنواختی حاصل گردد. این رنگ توسط اسپری معمولی یا بدون هوا قابل اعمال بوده و قسمت‌های رنگ نشده و آسیب دیده درمساحت‌های کم با قلم‌مو ترمیم می‌شوند. در محیط‌های بسته تهویه هوا در خلال اعمال رنگ ضروری است.

پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات بلافاصله با تینر مناسب نظیر تینر اپوکسی  T-950شستشو شوند.

موارد ایمنی:

تماس مواد با پوست و یا استنشاق بخارات ممکن است باعث آلرژی شود. تیم اجرا باید لباس و ماسک مخصوص و دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی پوشیده و  از کرم محافظتی روی پوست صورت و دست استفاده نمایند. استفاده از عینک‌های مخصوص جهت ممانعت از تماس مواد یا غبار اسپری با چشم الزامی است.

نکته مهم:

  • در هنگام عملیات پاشش، مخلوط دو جزء در فاصله‌های زمانی کوتاه (نظیر هر ۱۵ دقیقه یک بار) همزده شود تا از ته‌نشینی احتمالی پیگمنت MIO موجود در آن جلوگیری شود.
اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp