دانشگاه آزاد قزوین

آببندی مخازن بتنی دانشگاه آزاد قزوین

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: دانشگاه آزاد قزوین
  • پیمانکار: -
  • مجری: آقای سلطانی
  • مواد مصرفی: AQUAFIN-IC