آببندی تراز 292 & 297 تراس برج میلاد

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شهرداری تهران – شرکت یادمان سازه
  • پیمانکار: شرکت بلندپایه
  • مجری: شرکت پوششهای محافظتی جنوب
  • مواد مصرفی: پلی یوریا و INDUFLOOR-IB1240