پوشش های محافظتی جنوب (پلی گام)

نوارهای ضدخوردگی

MarineProtect®‐ Primer

پرایمر پترولاتیوم جهت جلوگیری از خوردگی پایل های فولادی، چوبی و بتنی

نوار انقباض حرارتی DEKOTEC-HTS90

نوارهای انقباض حرارتی DEKOTEC-HTS90 ساخت شرکت DENSO آلمان، پوششی قدرتمند جهت محافظت حداکثری از سرجوش پوششهای کارخانه ای نظیر ۳LPE،FBE و… مناسب  جهت خطوط لوله با دمای تا ۹۰ درجه سانتی گراد است و شامل electron beam cross-linked polyethylene و لایه ساخته شده از نوع hot-melt adhesive. است.

نوار انقباض حرارتی DEKOTEC-HTS70

نوارهای انقباض حرارتی DEKOTEC-HTS70 ساخت شرکت DENSO آلمان، پوششی قدرتمند جهت محافظت حداکثری از سرجوش پوششهای کارخانه ای نظیر ۳LPE،FBE و… مناسب  جهت خطوط لوله تا دمای تا ۷۰ درجه سانتی گراد و شامل electron beam cross-linked polyethylene و نیز لایه ساخته شده از نوع hot-melt adhesive است.