آببندی تراز ۲۶۲ &۲۸۵ & ۳۰۲ برج میلاد

آببندی تراز ۲۶۲ &285 & 302 برج میلاد

برج میلاد، شاخصترین ساختمان تهران با ارتفاع ۴۳۵ متر، ششمین برج بلند مخابراتی و تلویزیونی دنیا

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp