مجتمع فولاد گیلان

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: مجتمع فولاد گیلان
  • پیمانکار: -
  • مجری: شرکت پوششهای محافظتی جنوب
  • مواد مصرفی: AQUAFIN-IC, ASOCRET-IM, FIX-10S