آببندی تراز 262 &285 & 302 برج میلاد

آببندی تراز 262 &285 & 302 برج میلاد

 

برج میلاد، شاخصترین ساختمان تهران با ارتفاع 435 متر، ششمین برج بلند مخابراتی و تلویزیونی دنیا

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شهرداری تهران – شرکت یادمان سازه
  • پیمانکار: شرکت بلندپایه
  • مجری: شرکت پوششهای محافظتی جنوب
  • مواد مصرفی: AQUAFIN-2K/M