سیستم پوششی ضد خوردگی برپایه پترولاتیوم

خوردگی پدیده مخربی است که هر روزه شاهد اثرات مخرب بر سیستم های ساخته شده به دست بشر بوده و هستیم .

پدیده ای که عدم توجه به آن استقبال از خطر ، اتلاف سرمایه ، و همچنین اتلاف انرژی می باشد .

روش های گوناگونی جهت جلوگیری خوردگی و یا به تاخیر انداختن آن موجود می باشد ،که یکی ار موثرترین و کم هزینه ترین آنهااستفاده از پوشش های محافظتی و ضدخوردگی می باشد .

 فایل کامل مقاله را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.