مدیریت، احیاء و ساماندهی حوضچه ها

در نظامهای شهر سازی و استانداردهای تاسیسات ، بواسطه عدم تخریب منظرشهری و ایمنی بالاتر از فضای زیر معابر جهت خطوط انتقال گاز ، برق ، مخابرات ، آب و فاضلاب استفاده می‌گردد .
در مسیر این خطوط ، در نظر گرفتن ایستگاه هایی جهت کنترل و بازو بست ، تعمیرات و یا ایجاد انشعابات جدید ضروری می‌باشد که اصطلاحاً به آن ایستگاهها ، حوضچه یا منهول می‌گویند . ابعاد این حوضچه های بتنـی به تناسب تجهیزات درون آن طـراحی شده و بصـورت نقشه های مـدون جهت ساخت در اختیـار پیمانکـاران ساخت شبـکه شهـری قرار می گیرد . این حوضچه ها در برخی از مناطق بواسطه بالا بودن ارتفاع آبهای زیر زمینی و عدم آب بنـدی سطـوح بتنـی همـواره ممـلو از آب بوده و تاسـیسـات درون آن در معـرض تخـریب و خوردگی قرار می‌گیرند.

دسترسی به این تاسیسات مستلزم تخلیه کامل آب و در نتیجه اتلاف زمانی می‌گردد که گاهاً ضرر و زیانهای جبران ناپذیر مالی و جانی در پی خواهد داشت . این موضوع در حال حاضر یکی از دغدغه های مدیران دلسوزی است که به ایمنی و عمر شبکه خطوط انتقال ارزش می‌نهند .

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp