ملات ترمیمی و آب بند کننده بتن ASOCRET–IM

 مـلات ترمیمـی آببنـد کننـده پایـه سـیمانی اسـت کـه بـرای ترمیـم تـرک هـا ، نقـاط کرمـو و خرابـی هـای بتـن کـه قـرار اسـت بـر روی آن AQUAFIN-IC اعمـال شـود ، بـه کار گرفتـه مـی شـود. از ایـن محصـول جهـت ماهیچـه کشـی کنـج هـا ، نقـاط اتصـال دیـواره بـه کـف و دیـواره هـای عمـودی بـه یکدیگـر نیـز اسـتفاده مـی شـود.

تعریف:

 ASOCRET–IM ملات ترمیمی آب‌بند کننده پایه سیمانی است که برای ترمیم ترک‌ها، نقاط کرمو و خرابی‌های بتن که قرار است بر روی آن AQUAFIN–IC اعمال شود، بکار گرفته می‌شود. از این محصول جهت ماهیچه‌کشی کنج‌ها، نقاط اتصال دیواره به کف و دیوارهای عمودی به یکدیگر نیز استفاده می‌شود.

مصارف :

 • ترمیم ترک های حاصل از جمع‌شدگی (SHRINKAGE)
 • پر کردن تخلخل‌ها و منافذ سطح بتن
 • پر کردن سوراخ های باقیمانده از عملیات تزریق
 • تسطیح سطوح و به حداقل رساندن مصرف AQUAFIN–IC
 • ماهیچه کشی اتصالات و درزها جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع ضعف در سیستم آب‌بندی
 • پر کردن حفره بولت‌ها
 • پر کردن منافذ حاصل از قالب‌گیری

خواص و مزایا:

 • نفوذناپذیر در برابر آب
 • پایه معدنی
 • مقاوم در برابر فشار هیدرواستاتیک آب
 • با قابلیت عبور بخار آب
 • اعمال آسان
 • دارای خاصیت خود ترمیم کنندگی
 • قابل اعمال با ضخامت ۳ تا ۱۲ میلیمتر در یک لایه
 • قابل اعمال بر سطوح مرطوب

جدول خواص :

رنگ خاکستری
پایه ماسه/ سیمان غیرآلی
دانسیته kg/dm3 4/1
میزان مصرف ترک‌های U شکل به ابعاد mm20×۲۵ در حدود kg/m 3/1

ماهیچه‌کشی به ابعاد mm 38×۳۸ در حدود kg/m 3/1

میزان آب مورد نیاز ۲۵/۴ – ۷۵/۳ لیتر آب با ۲۵ کیلوگرم پودر
زمان ماندگاری پس از اختلاط حدوداً ۳۰ دقیقه در ۲۳+ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی %۶۰
دمای اعمال/ سطح ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتی‌گراد
تمیزکاری تجهیزات بلافاصله پس از استفاده، با آب
استحکام پس از ۲۸ روز N/mm2 20
شرایط نگهداری ۱۲ ماه (به دور از یخ‌زدگی، باد، باران و نور مستقیم خورشید و بازه دمایی ۱۰+ تا ۳۰+ درجه‌ سانتی‌گراد)
بسته‌بندی پاکت ۲۵ کیلوگرمی

دستورالعمل مصرف:

ASOCRET–IM بر سطح بتن و یا بتن مسلح تمیز، سالم ، متخلخل و دارای منافذ باز استفاده شود. سطوح صاف و صیقلی باید ساییده و زبر گردند. سطوح کثیف و آلوده باید با روش‌های مناسب بلاست آماده شود. سطح باید با آب به خوبی مرطوب شود ولی نباید بر روی سطح، آب جمع گردد. نشتی فعال آب باید توسط آنی گیر مناسب نظیر FIX-10 S گرفته شود. ترک ها با عرض حداقل ۲۰ میلیمتر و عمق حداقل ۲۵ میلیمتر باز گردند. توصیه می‌شود قبل از پر کردن قسمت مورد نظر با ASOCRET–IM یک لایه AQUAFIN–IC بر لبه های ترک اعمال و در حالی که هنوز ملات AQUAFIN–IC تر استASOCRET–IM اعمال گردد در مورد ترک‌های دینامیک ترمیم با رزین‌های تزریقی AQUAFIN–P1/P4 انجام گیرد. همچنین لازم است در محل تقاطع کف – دیواره و دیواره – دیواره ماهیچه‌کشی با ابعاد ۴×۴ سانتیمتر انجام گیرد. قبل از ماهیچه‌کشی یک لایه AQUAFIN–IC  اعمال شده و سپس ماهیچه کشی توسط ملاتASOCRET–IM در حالی که لایه قبلی هنوز تر است، اجرا شود.

جهت اجرا، ۲۵/۴ – ۷۵/۳ لیتر آب تمیز در ظرف مناسبی ریخته و در حالی که همزن با دور ( rpm 700 – ۳۰۰ ) کار می‌کند، آنقدر عمل اختلاط ادامه پیدا کند تا خمیری یکنواخت و بدون کلوخه و قابل اعمال توسط کاردک و ماله روی سطح، حاصل شود. لازم است مقدار مناسبی از مواد که طی ۳۰ دقیقه قابل استفاده می‌باشند، مخلوط گردند.

نکات مهم:

 • سطح سالم و بی عیب اولین شرط برای دوام چسبندگی بین پوشش و سطح می باشد. بخش های سست یا هر ذره خارجی که باعث کاهش چسبندگی بین سطح و پوشش شود باید به طور کامل زدوده شود. واترجت با فشار بالاتر از۴۰۰ اتمسفر (Bar)، واترجت با فشار بسیار بالا تا ۲۰۰۰ اتمسفر (Bar) و بلاست با مواد ساینده، روش‌های مناسبی برای این منظور می باشند. آخرین مرحله تمیز کردن به وسیله پاشش آب می باشد.
 • واکنش بینASOCRET–IM و آهک آزاد بتن ممکن است منجر به شوره زدن شود، این مسئله مشکلی محسوب نشده و با برس کشیدن بر طرف می شود.
 • ASOCRET–IM نمی‌تواند به عنوان افزودنی برای بتن مصرف شود و نباید با محصولات مشابه مخلوط شود.
 • مواد نباید بر سطح خشک اعمال شوند.
 • سطح اعمال شده با ASOCRET–IM باید در برابر شرایطی که منجر به از دست دادن سریع آب ملات می شوند، محافظت گردد.
 • پس از گذشت زمان ۱ الی ۳ ساعت می‌توان AQUAFIN–IC را بر روی ASOCRET–IM اعمال نمود. در صورتی که زمان بیشتری سپری شود، بهتر است قبل از اعمال AQUAFIN–IC ابتدا سطح زبر و ساییده شود.
 • تغییر رنگی که در سطح به وجود می آید، نتیجه تغییر میزان رطوبت بتن است.
اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp