نوار آب بندی و ضدخوردگی پلی‌سیل POLYSEAL-TAPE

عایق نواری پیش ساخته گرم اجرا بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمرهای ترموپلاستیک الاستومر است که ضمن داشتن انعطاف‌پذیری، خمش در سرما و چسبندگی بالا، گزینه ی مناسبی جهت آب بندی سطوح و درزهای اجرایی و حرکتی می باشد.

مصارف :

  • عایقکاری سرجوش لوله های فلزی در خطوط لوله
  • آببندی درزهای انبساط و اجرائی
  • آببندی اتصالات لوله های بتنی

خواص و مزایا :

  • مقاومت بسیار بالا در برابر نفوذ رطوبت
  • انعطاف پذیری بسیار بالا
  • مقاومت بالا در برابر کشش و پارگی ، ترک خوردن ، ضربه و فشارهای هیدرواستاتیکی
  • حفظ انعطاف پذیری در دمای پایین
  • ثبات ابعادی در حرارت
  • مقاوم در برابر ازن ، شرایط جوی ، اشعه UV
  • چسبندگی فوق العاده به فلز و بتن

رنگ : مشکی

شرایط نگهداری :

رولها در انبار سرپوشیده ، در دمای ۵ +تا ۳۵ +بصورت ایستاده نگهداری شوند.

دستورالعمل مصرف :

نصـب ایـن عایـق بـا اسـتفاده از مشـعل صـورت مـی گیـرد. بدیـن ترتیـب کـه کل سـطح زیریـن عایـق توسـط مشـعل حـرارت داده مـی شـود. سـطح زیریـن عایـق بایـد تـا حـدی حـرارت داده شـود کـه شـیره عایـق فقـط بطـور ظاهـری ذوب شـود تـا لایه تقویـت کننـده آسـیب نبینـد. پـس از چسـباندن کل عایـق و همچنیـن قسـمتهای همپوشـانی ، بایـد مجـدداً همپوشـانی هـا از بـالا بـا یـک مالـه جوشـکاری شـوند تـا از یکسـانی درزهـا اطمینـان حاصـل شـود.

در سطوح سست و نفوذپذیر ، اجرای پرایمر در زیر نوار POLYSEAL توصیه می شود.

اشتراک اطلاعات این صفحه در شبکه های اجتماعی:
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp