بیست و سومین نمایشگاه نفت ،گاز ، پالایش و پتروشیمی

.در نمایشگاه نفت و گاز ایران باشید   DENSO  و  POLYGUM  همراه ما در غرفه

16 الی 19 اردیبهشت ماه ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران  سالن  31B غرفه 1180

منتظر دیدار شما هستیم .