انتخاب غرفه پوششهای محافظتی جنوب بعنوان برترین غرفه نمایشگاه آب

در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران  شرکت پوششهای محافظتی جنوب (پلی گام) بعنوان غرفه برتر در این دوره از نمایشگاه از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه انتخاب شد.