هندی کپ جهت حفاظت کاتدیک در لوله ها و تانکها استفاده می شود. با دست بر روی محل اتصال آند به لوله فشرده شده و یک عایق الکتریکی ضخیم بر روی محل جوش، پایان سیم هدایت کننده و محیط اطراف لوله یا تانک ایجاد می کند.

مصارفخواص و مزایادستورالعمل مصرفنکات مهم

قابل مصرف روی تمام سیمهای هادی آند و سطوح جوش سیم

 

 

  •  یک ترکیب الاستومری مخصوص، به اندازه کافی سخت است که در برابر جریان پذیری در دمای اعمال مقاومت کند و به حد کافی نرم است که قابلیت قالب گیری و پوشش کامل اطراف پروفیل جوش خورده را داشته باشد. 
  •  دارای صفحه پلاستیکی گنبدی شکل و تونل ورودی سیم هادی
  •  بدون درز و یکپارچه بدون ترک 

 

آماده سازی سطح :

تمامی سطح مورد نظر را از روغن، گریس، آلودگی و گرد و خاک پاک کرده و یک لایه از پرایمر 555 پلی گام بر روی آن اعمال کنید. 

 

روش اجرا:

پس از خشک شدن پوشش پرایمری به حدی که ظاهر براق خود را از دست دهد (حدود 5 دقیقه) بسته به شرایط دما و رطوبت، هندی کپ پلی گام را از کاغذ نچسب جدا کرده و آن را روی سطح جوش خورده طوری قرار دهید که تونل بالای سیم هادی باشد. گنبد هندی کپ را محکم روی سطح جوش فشار دهید.

سیم هادی را از لوله جدا کرده و ترکیب سیاه لاستیکی را کاملا در اطراف و زیر سیم بفشارید، سپس سیم هادی را مجدداً روی لوله گذاشته و ترکیب الاستومری را در حالت تماس فیلم با لوله روی کل سطح فشار دهید.

سطوح پوشش یافته با هندی کپ پلی گام احتیاج به هیچگونه محافظت اضافی ندارد.

سایر سطوح پوشش نیافته باید با ماستیک یا نوار پوششی محافظت گردند.