تقدیر نامه انجمن تولید کنندگان مواد شیمیائی صنعت ساختمان به پاس  چهل سال خدمت صادقانه در جهت ارتقاء سطح دانش شیمیائی ساختمان ، این لوح به جناب آقای محمد صادق قلمبر دزفولی مدیریت محترم عامل این شرکت تقدیم گشت.