مجتمع ساختمانی آتوسا

آببندی استخر، جکوزی و آشپزخانه

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شخصی
  • پیمانکار: گروه معماران ارگ
  • مجری: شرکت پوششهای محافظتی جنوب
  • مواد مصرفی: AQUAFIN-2K/M SANIFLEX