فرودگاه بین المللی امام خمینی

ترمیم نقاط آسیب دیده رویه بتنی باند فرودگاه

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
  • پیمانکار: -
  • مجری: شرکت پوششهای محافظتی جنوب
  • مواد مصرفی: ASOCRET-RS