شرکت نوسازی و عمران اکباتان

 

آببندی موتورخانه و سرویسهای بهداشتی
مجتمع مسکونی البرز

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شرکت نوسازی و عمران اکباتان
  • پیمانکار: شمس عمران
  • مجری: شرکت پوششهای محافظتی جنوب
  • مواد مصرفی: AQUAFIN-IC , AQUAFIN-1K