تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

لاینینگ و آببندی سازه های بتنی

تصفیه خانه فاضلاب شهر ری بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب خاورمیانه 

مشاور: شرکت واتک واباگ اتریش

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شرکت فاضلاب تهران
  • پیمانکار: مشارکت سراوان توسار
  • مجری: شرکت آریا پوش گستر
  • مواد مصرفی: AQUAFIN-IC, ASOCRET-IM