آببندی تونل دسترسی برج میلاد

آببندی تونل دسترسی  برج میلاد

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: شهرداری تهران – شرکت یادمان سازه
  • پیمانکار: شرکت مولدینگ
  • مجری: شرکت پوششهای محافظتی جنوب
  • مواد مصرفی: SANIFLEX , ASOCRET