خمیر کاشت برپایه اپوکسی اکریلات اصلاح شده با استایرن
BAYCOCRET-AN4060

AN4060-BAYCOCRET خمیر کاشت بر پایه رزین اپوکسی-اکریلات می باشد که جهت تثبیت و چسباندن سنگهاي طبیعی، بتن، بتن سبک، بتن متخلخل، فولاد و آجر/ آجر سفال استفاده می شود.

مصارف :

• تثبیت و چسباندن (انکرینگ) سنگ طبیعی

• متریک راد

• بولت و سیستم هاي تثبیت کننده ویژه

• تثبیت و چسباندن (انکرینگ) آجر/ آجر سفال

• سطوح فولادي

• کاربردهاي تثبیتی(انکرینگ)با ظرفیت بارپذیري بالا بر روي بتن، بتن سبک و بتن متخلخل

• قابل استفاده محصول بعنوان چسب و ملات ترمیمی

خواص و مزایا :

• مناسب براي فولاد گالوانیزه، فولاد ضد زنگ و فولاد که در برابر خوردگی مقاوم هستند

• آببند

• پرت مصرف پایین

• مناسب براي استفاده در نزدیک لبه

• قابل اجرا در دماي پایین

• قابل استفاده در سطوح بالاسري بدون شره

آماده سازي سطح :

محل مورد نظر با ابزار مناسب سوراخکاري شود و داخل آن با برس سیمی وپمپ باد کاملاً تمیز گردد تا عاري از مواد ریز خرد شده در اثر عملیات سوراخکاري شود.

آماده سازي مواد:

مواد آماده مصرف می باشد.

روش اعمال :

 • بتن و سنگ طبیعی
 • محل مورد نظر سوراخکاري و داخل آن با برس سیمی وپمپ باد کاملاً تمیز گردد.
 • میکسر به سر کارتریج نصب شود
 • مقداري از مواد روي یک سطح به صورت آزمایشی تخلیه کرده تا زمانی که ماده همگن خاکستري رنگ از آن خارج شود.
 • تمام سوراخ با AN4060-BAYCOCRET پر شود.
 • انکر به آرامی و همراه با چرخش طوري که تمام سطح آن به خمیر آغشته شود به داخل سوراخ فرو برده شود.
 • چسپ اضافی از سطح پاك گردد و زمان گیرش سپري شود.
 •  انکر ثابت نگه داشته شود و حرکت نکند.
 • آجر، سفال و موارد مشابه
 • محل مورد نظر با ابزار مناسب سوراخکاري و داخل آن با برس سیمی و پمپ باد کاملاً تمیز گردد.
 • مقداري از مواد روي یک سطح به صورت آزمایشی تخلیه کرده تا زمانی که ماده همگن خاکستري رنگ از آن خارج شود.
 •  غلاف مشبک درون سوراخ قرار داده شود.
 •  غلاف از خمیر پر گردد.
 • انکر به آرامی همراه با چرخش به داخل سوراخ فرو برده شود.
 • انکر ثابت نگه داشته شود و حرکت نکند. زمان گیرش سپري شود.