جمعه, 24 دی 1395 ساعت 21:06
امولسیون بیتومن رابر تک جزئی و دوجزئی قابل رقیق شدن با آب، غیر قابل حل در آب پس از خشک شدن اجرای آسان آب بند قابل اعمال برسطوح مرطوب چسبندگی و سازگاری عالی با سطوح بتنی…
منتشرشده در مقالات