یکشنبه, 26 دی 1395 ساعت 06:11
رزین پلی یورتان تک جزئی قابل تزریق جهت آب بندی موقت درزها و ترک های حاوی آب قابلیت ایجاد فوم ویسکوالاستیک در مجاورت آب ، افزایش حجم و تامین آب بندی قابلیت جلوگیری موقت از نفوذ…
منتشرشده در مقالات
یکشنبه, 26 دی 1395 ساعت 06:00
آنی گیر آب بند کننده پایه سیمانی ، تک جزئی واکنش پذیری فوری در معرض آب و متعاقباً سخت شدن آنی اعمال آسان قابل مصرف جهت جلوگیری از نشت آب و رطوبت و مقابله با فشار…
منتشرشده در مقالات