×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ماستیک درزگیر بیتومن رابر سرد اجرا
POLYSEAL-CM250

پلـی سـیل CM250 یـک ترکیـب بیتومـن رابـر ویسکوالاسـتیک، خمیـری شـکل و جامـد اسـت. بعـد از اعمـال در درزهـا درزگیـر بادوامـی ایجـاد مـی نمایـد. 

 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
  • آببندی درزها در شرایط غوطه وری دائم
  • سازه های آبی ، تونل ها ، کالورتها و راه آب ها ، کانال های آبیاری و زیر زمین ها ، آببندی شیروانی 

  • مصرف آسان
  • پایداری خوب در برابر عوامل جوی
  • چسبندگی بسیار خوب به سطوح بتنی ، سیمانی و فلزی
  • مقاوم در برابر آب دریا
  • قابلیت کشسانی تا 15% عرض درز
  • تیکسوتروپ ( بدون شره / قابل استفاده در درزهای عمودی)
  • مقاوم در برابر فشار آب
  • یک درزگیر اقتصادی

رنگ : مشکی

آماده سازی سطوح :

تمام سطوح باید تمیز ، خشک و عاری از هرگونه ذرات چسبنده ، سست باشند.

 

وضعیت درز :

شرایط درز باید به ترتیب زیر باشد: 

- نسبت (پهنا : عمق ): 1: 1/5 یا 2 : 1

 

پرایمر زنی :

ابتدا کلیه سطوح را با پرایمر پلی گام نوع A پوشانده و قبل از اعمال درزگیر اجازه دهید که 4 - 1 ساعت از اعمال پرایمر بگذرد. 

 

گرم کردن : 

در هوای سرد ماستیک خمیری شکل CM250 را در حمام آب با حرارت غیر مستقیم تا دمای 60+ درجه سانتیگراد تا 80+ درجه سانتیگراد گرم کنید تا ماده به صورت نرم درآید. در شرایط عادی این ماستیک نیاز به گرم کردن ندارد.

 

اعمال : 

درزگیرPolyseal-CM250 در درزها با ماله ، قاشقک یا دست اعمال می شود. هنگام استفاده از ماستیک پلی سیل در شرایطی که فشار آب زیاد است ، استفاده از نوار Backing Rod و یا طناب کنفی توصیه می شود. 

 

تمیز کردن : 

تمام وسایل و لوازم را فوراً پس از مصرف با حالل پایه نفتی ( 402یا مشابه آن ) تمیز نمائید .

 

نکات مهم :

 - بالاتر از 140 درجه سانتیگراد حرارت ندهید.

- ماستیک پلی سیل برای تماس با نفت و سوخت مناسب نمی باشد.