فوق روان کننده با کارایی بالا
BETOCRETE–F4–FM

 یک محصول فوق روان کننده بر پایه نفتالین سولفونات جهت پایین آوردن نسبت آب به سیمان در بتن است که در شرایطی که نیاز به بتنی با روانی بالا بدون تاثیر بر زمان گیرش آن باشد ، استفاده می شود.

این ماده باعث پخش شدن ذرات سیمان و خیس شدن بهینه آن می گردد ضمن این که از کلوخه ای شدن سیمان ممانعت می نماید.

بر اساس DIN EN 934–2:T3.1 &3.2 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

 

  • بتن با سیالیت بالا در صنعت بتن پیش ساخته و مخلوط آماده
  • جهت کاهش قابل توجه میزان W/C یا حصول روانی بالای مخلوط بدون تاثیر بر زمان گیرش

 

  • تولید بتن همگن تر با قابلیت پمپاژ بهتر
  • افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن
  • کاهش چشمگیر نسبت آب به سیمان
  • بدون اثر مخرب بر زمان گیرش
  • بدون هوازایی
  • پرداخت آسان سطح بدون اثر چسبندگی 
پایه سولفونات نفتالین
رنگ قهوه ای تیره
دانسیته در 20 درجه سانتی گراد 1/20 g/cm3
دمای انجام فرآیند بالای 5+ درجه سانتیگراد
میزان مصرف 0/2 تا 3 درصد وزن سیمان
بسته بندی 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم

 

 

 

 

 

اختلاط :

بهترین شیوه مصرف برای این محصول اضافه کردن آن به عنوان آخرین ماده اختلاط در بتن تازه است. حداقل زمان لازم برای اختلاط می بایست رعایت شود. پس از ریختن این محصول داخل تراک میکسر باید از توزیع یکنواخت آن در مخلوط بتن اطمینان حاصل نمود.

 

راهنمایی :

مدت زمان اختلاط 1 دقیقه برای هر متر مکعب بتن (حداقل 5 دقیقه) آزمایشات مناسب بر اساس استانداردهای معتبر پیش از استفاده می بایست انجام پذیرد.

 

میزان مصرف :

میزان دقیق مصرف این محصول به واکنش پذیری سیمان و روش اجرای بتن بستگی دارد. این مقدار می بایست با آزمون و خطا مشخص گردد. در شرایط آب و هوایی سرد و معتدل میزان مصرف کاهش می یابد. پیش از استفاده آزمایشات مناسب بر اساس استانداردهای معتبر باید صورت پذیرد. 

 

تمیزکاری و نگهداری :

استفاده از آب جهت تمیز کردن دستگاه مخلوط کننده بتن باعث افزایش طول عمر و کاهش خرابی آن می گردد.

 

انبارش :

به مدت 12 ماه در بسته بندی اصلی در دمای 20+ درجه سانتیگراد به دور از یخ زدگی.